RIKTLINJER OCH POLICY

I samband med våra träningar kan det förekomma dokumentation med film och foto. Bilder och filmer kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet. Publicering kan till exempel ske på klubbens webbplats samt sociala medier såsom Instagram eller Facebook. Vid dessa tillfällen kommer vi alltid först informera om att så sker, samt också bereda möjlighet till att avstå från deltagande. Personer som är med på sådana bilder har alltid rätt att i efterhand invända och begära borttagning av bild eller film. Kontakta i så fall personuppgiftsansvariga Sigtuna Muay Thai klubb via e-post: info@sigtunamuaythai.se.

Integritetspolicy_SMT.docx

Flickor och pojkar, kvinnor och män i Sigtuna Muay Thai klubb ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar, på alla nivåer och inom alla områden. För detta har föreningen en särskild jämställdhetspolicy:

Jamstalldhetspolicy_SMT.docx

Klubben tar starkt avstånd från droger, dopning, mobbning, olaga våldsanvändning, med mera:

Plan_TMRK_SMT.docx

Riktlinjer_ANDTS_SMT.docx